Dieren

Vlinders.

Dagpauwoog.In Nederland komen op dit moment 53 soorten dagvlinders voor (in Europa ruim 500 soorten dagvlinders). In totaal zijn er in Nederland 109 soorten waargenomen. Ruim twintig soorten komen vrij algemeen voor in ons land. Dit zijn de vlinders die u in uw tuin kunt verwachten.

Kijk op Vlindernet voor de soorten vlinders.

Helaas gaat het niet goed met veel dagvlinders. In de afgelopen 50 jaar zijn er 17 soorten verdwenen. Op de Rode Lijst Dagvlinders staan 30 vlindersoorten als bedreigd te boek. Slechts 23 soorten zijn niet bedreigd.

* Link maken naar de vlinderstichting