Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

http://www.stoutenburg.nl/index.html

 Hildegard von Bingen

Hildegard is een van de bijzonderste vrouwen uit de middeleeuwen, zij leefde van 1098 tot 1179.Zij was een Benedictijnse non en woonde in Duitsland. Mens, aarde en cosmos ziet zij als een geheel. Zij was een wijze vrouw, genas mensen, verdiepte zich in de geneeskracht van kruiden en edelstenen, componeerde prachtige muziek. Bijzonder zijn haar visioenen die zij optekende en de boeken die ze schreef. Kortom een boeiende vrouw die met haar denkbeelden ook voor onze tijd inspirerend zijn.